Index page [< Previous] [Next >]
SYRIA - DAMASCO - Souq al-Hamadiyyeh - gelataio Bakdash

damasco0022

SYRIA - DAMASCO - Souq al-Hamadiyyeh - gelataio Bakdash